preloader

Processie

Ontdek hieronder alle informatie wat betreft de processie:

De processie start aan de halte van Ekkergem (kruispunt Broeke met de Kruisstraat). In Broeke wordt de processie opgesteld. Hierdoor is er  geen doorgang voor het autoverkeer. De processie gaat de  Kruisstraat naar beneden om vervolgens langs de Wijnstraat, Peperstraat, Grote Markt en Priestersstraat naar de  Sint-Hermesbasiliek terug te keren. Tijdens de processie wordt er gezongen, muziek gespeeld, toneel gebracht,..  om zo de geschiedenis van de Stad Ronse en het leven van Sint- Hermes tot leven te brengen voor de talrijk opgekomen toeschouwers.

Download hier het processieboekje

 

DEEL 1 – WELKOM TE RONSE

De toeschouwer maakt kennis met de Stad Ronse en de Fiertel. De Dame van Ronse en haar eredames beelden de Stad Ronse uit

DEEL 2: DE RELIEKEN

Sint- Amandus predikt het geloof in Ronse.

Sint- Amandus, een benedictijnermonnik uit de streek van Poitiers, begon ca. 650 aan de kerstening van West- Europa.

Aankomst van de relieken (860)

Volgens de historische overlevering kwamen de relieken van Sint-Hermes een eerste keer aan in Ronse op 6 juli 860. De relieken werden overgebracht vanuit de abdij van Inde (Cornelimünster bij Aken) naar de Sint-Pieterskerk.

De Noormannen (880)

Rond 880 waren de Noormannen zeer actief in de streek. Uit vrees voor diefstal van de relieken vluchtten de kanunniken richting Cornelimünster met de relieken.

Terugkeer van de relieken (940)

In 940 keren de relieken terug vanuit Cornelimünster. De overlevering wil dat de schoenmakers het recht verkregen om de relieken te gaan ophalen omdat zij het best geschoeid waren. De bisschop van Cambrai zorgde voor de onderhandelingen.

DEEL 3: ROTHNACUM – TENEMENT VAN INDE

Tenement van Inde.

De abt van Inde, de Heren van Pamele en van Wattripont, voogd en ondervoogd van het Tenement van Inde.

Rothnacum – middeleeuwse stad.

Uitbeelden van het dagelijks leven in de middeleeuwse stad.

De keure

Gérard de Waudrupont wordt aangekondigd door trompetspelers en de heraut leest de Keure voor. Dienstmeisjes schenken een peperkoek aan de graaf van Waudrupont uit erkentelijkheid

Deel 4: DE BARONIEEN

Titelmans Inquisiteur.

Begin maart 1539 wordt Pieter Titelmans aangesteld als deken van het Sint-Hermeskapittel. In 1545 wordt hij benoemd tot inquisiteur van de zuidelijke Nederlanden. Daar zijn hard bewind wordt hij één van de meest omstreden figuren uit de XVIde-eeuwse Nederlanden.

De baronieën.

We maken kennis met de Heren van La Hamaide (1402-1549), de familie de Granvelle (1549-1629), de Prinsen van Nassau-Siegen (1629-1745) en de Graven de Mérode-Westerloo (1745-1795).

Muzikaal intermezzo.

DEEL 5: SINT-HERMES

Relieken in Rome.

Hoewel historisch bewijsmateriaal schaars is, weten we dat Hermes een slaaf was van Griekse origine. Hij stierf de marteldood en werd op 28 augustus 113 bijgezet in de catacomben van de Via Salaria Vetus te Rome. Op zijn grafsteen staat vermeld : “Griekenland heeft ons U gezonden”.

Prefect te Rome

Hermes, gekleed als Romeins veldheer, wordt vergezeld van Romeinse soldaten.

De bekering van Sint-Hermes.

Hermes, ontdaan van alle militaire attributen, laat zich dopen. Hij wordt bijgestaan door zijn zoontje, zijn zus, een geestelijke en paus Alexander.

Sint-Hermes, martelaar voor zijn geloof.

De onthoofding van Sint-Hermes. De keizer ziet toe.

Ronse Middeleeuws bedevaartsoord.

Om in de middeleeuwen te kunnen genezen diende men op bedevaart te gaan. Deze moest minstens een dag duren en fysiek zwaar zijn. In Ronse werden de pelgrims geregistreerd in het “Zottenboek”.

Sint-Hermes, overwinnaar van het geestelijk geweld.

Traditionele voorstelling van Sint-Hermes te paard en de duivel. Het gebruik om Sint-Hermes en de duivel voor te stellen onder hun huidige gedaante dateert reeds van eind zestiende eeuw.

DEEL 6: BEDEVAARDERSGROEP

Het reliekschrijn van Sint-Hermes (1584) keert terug van de Ommegang.