preloader

In het hart van vele Ronsenaars nemen De Fiertelommegang en Sint- Hermes een belangrijke plaats in. De oorsprong van de ommegang vinden we in de middeleeuwen, toen bedevaarders van heinde en ver naar Ronse kwamen om genezing af te smeken tegen geestesziekten bij Sint- Hermes. Om genezing te krijgen diende een dagtocht ondernomen te worden naar Ronse. Aangezien deze tocht voor de Ronsenaars, die zelf in de schaduw van de Sint-Hermesbasiliek wonen, niet mogelijk was, werd een oplossing gezocht. Jaarlijks, op de zondag na Pinksteren, wordt het schrijn met de relieken van Sint- Hermes in een beschermende cirkel rond de stad Ronse gedragen, om zo zijn bewoners te behouden van het kwaad. Elk jaar opnieuw trekt de Fiertelommegang duizenden enthousiaste Ronsenaars en sympathisanten naar Ronse. De Fiertelommegang kent veel waardevolle historische tradities, en krult zich langs de mooiste landschappen. Tijdens de 32,6 km lange tocht wordt het schrijn meegedragen door de dragers van de Maatschappij der Dragers en Belders. De belder loopt voor het schrijn en geeft met 2 bellen de cadans aan. Bij de terugkomst van het schrijn en de bedevaarders in het centrum van Ronse worden ze voorgegaan door de historische processie waarin vele figuranten de geschiedenis van de stad Ronse, en het leven van Sint- Hermes te berde brengen aan de toeschouwers die in grote getale langs de kant van de weg de processie gadeslaan.

Sinds 2009 is de Fiertelommegang erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. Er is ook een procedure lopende om de Fiertel te erkennen als Werelderfgoed door de Unesco.

Wie geboeid is door de geschiedenis van de Fiertelommegang kan hier een pdf vinden met meer uitleg.