preloader

Nieuwe hemden voor dragers en belders.

In het vooruitzicht van de uitreiking van de wapenbrieven van de Sint-Hermesbasiliek en van de Maatschappij der dragers van Sint-Hermes op 3 oktober ek. , sloegen de dragers en de belders en het Stedelijk Fiertelcomité de handen in mekaar om nieuwe fiertelhemden te bezorgen aan de dragers en de belders. Op de nieuwe gele hemden zal het gloednieuwe wapen duidelijk zichtbaar zijn op de borstzak.
Voorzitter Yves Lenoir (Stedelijke Fiertelcomité): “Van zodra wij ingelicht werden over het aanvraagdossier van de dragers en de belders bij de Heraldische Raad van Vlaanderen om een eigen wapenschild te laten ontwerpen, traden wij in overleg met de dragers en de belders. Al vrij snel werd duidelijk dat ook de fiertelhemden zouden moeten aangepast worden. Samen met alle geledingen streven we naar uniformiteit. Daarom ook was er de wil en de overtuiging bij het bestuur van het Stedelijk Fiertelcomité om de dragers en de belders financieel te ondersteunen om de nieuwe hemden te laten vervaardigen. Vandaag kunnen we overgaan tot de overhandiging van de eerste hemden.”

Voorzitter Wim Vandevelde (Maatschappij der dragers van Sint-Hermes VZW): “ De dragers en de belders kijken uit naar 3 oktober. Dan worden eindelijk de wapenbrieven uitgereikt. We zijn trots op deze erkenning. Dat het uitreiken van het wapen van de basiliek op hetzelfde moment zal plaats vinden, maakt dat dit een zeer bijzondere dag wordt voor de SintHermesgemeenschap.
De dragers en de belders financieren heel veel zaken zelf. Maar voor de productie van de nieuwe hemden was een financiële ondersteuning nodig. We zijn dan ook verheugd dat we konden rekenen op de medewerking van het Stedelijk Fiertelcomité. Ook deze keer werd de deskundige hulp ingeroepen van Mevr. Régine Goemine (Fashion For Men te Ronse) om de hemden op maat te produceren. Iets doen voor Ronse met mensen van Ronse is en blijft belangrijk voor de dragers en de belders.”

De dragers en de belders zullen de nieuwe hemden voor het eerst dragen tijdens de plechtigheid op 3 oktober ek. Dan worden de wapenbrieven van de Sint-Hermesbasiliek en van de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes uitgereikt.
Meer concrete duiding over deze plechtigheid volgt later nog. De leden van de pers zullen nog afzonderlijke uitnodigingen ontvangen voor deze plechtigheid.

Yves Lenoir – Voorzitter Stedelijk Fiertelcomité
Wim Vandevelde – Voorzitter Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes