preloader

Inhuldiging marmerplaat in catacomben van Sint-Hermes te Rome.

Burgemeester Luc Dupont bracht op donderdag 12 mei een officieel bezoek aan de catacomben van Sint-Hermes in Rome en aan de Ambassadeur van België bij de Heilige Stoel. Dit in aanwezigheid van Z.E.H. Rector Michel T’Joen, schepen Ignace Michaux bevoegd voor de Fiertelommegang, Schepenen Brigitte Vanhoutte en Wim Vandevelde en met vertegenwoordigers van het stedelijk Fiertelcomité, Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes en de Sint-Hermesgilde.
In deze catacomben van Rome werd Sint-Hermes in 113 begraven. De relieken van de patroonheilige van de geesteszieken vonden van daar in 860 hun weg naar Ronse, dat zo uitgroeide tot een bedevaartsoord van Sint-Hermes. Tijdens de jaarlijkse Fiertelommegang wordt het schrijn met de relieken van Sint-Hermes nog steeds 32 kilometer rond de stad gedragen.
Aan de samenwerking met Vaticaanstad hing een prijskaartje vast van 10.000 euro. Er werd onder meer geïnvesteerd in een nieuwe marmerplaat aan een portiek boven het graf van Sint-Hermes, met daarop een beknopte voorstelling van de heilige. Op donderdag 12 mei vond de plechtige inhuldiging plaats van deze nieuwe marmerplaat in de catacomben van Sint-Hermes in Rome. Er waren zo’n 50-tal aanwezigen, waaronder kardinaal Gianfranco Ravasi, als vertegenwoordiger van de paus. De Fiertelbellen weerklonken in de catacomben… majestueuzer dan ooit! Een uitzonderlijk, historisch, intens en authentiek moment!
Op woensdag 11 mei mocht eerste schepen Ignace Michaux, bevoegd voor de Fiertelommegang, de publieke audiëntie bijwonen op het Sint Pietersplein. Nadien werd de kleine delegatie ontvangen tot bij de Heilige Vader. Schepen Michaux overhandigde de Paus het boek Sint- Hermesbasiliek en fiertelommegang en mocht nadien enkele woorden uitwisselen over de Fiertel en de stad Ronse. Een unieke ervaring voor de delegatie die bestond uit 5 vertegenwoordigers van de comités vd Fiertel. “dinsdag in de late namiddag werd mij bevestig dat ik ontvangen zou worden. Ik heb dan ook geen minuut getwijfeld om enkele aanwezig Ronsenaars te bellen om me te vergezellen.”
Wat voorafging…
Er bestond van bij het begin en uitgaande van beide zijden een duidelijke wil om tot een standvastige samenwerking te komen, en dit rond de figuur van Sint-Hermes. Een eerste concrete aanzet daartoe werd in 2018 gegeven : het laten maken van een nieuwe marmerplaat met de tekst die paus Damasus (366-384) op een portiek boven het graf van Sint-Hermes in diens Romeinse catacombe liet plaatsen. Het betreft de basistekst die de Griekse herkomst van de heilige vastlegt, alsook zijn bekeringswerk en zijn marteldood. Tegelijk is overwogen om een stuk originele plint van dezelfde portiek, die de naam Hermes vermeldt, te laten reinigen en degelijk op te stellen. Dit wordt vergezeld van een tekstplaatje die de gelegenheid zelf belicht. Daartoe heeft het stadsbestuur een bedrag van 10.000 euro voorzien. In november 2018 bracht Schepen Michaux, bevoegd voor de Fiertel, samen met een delegatie een bezoek aan de Ambassadeur van België bij de Heilige Stoel.
In oktober 2017 vond in Rome het internationaal congres ‘‘The Saints of Rome: Diffusion and Reception from late Antiquity to the Early Modern Period’ plaats. Eric Devos, historicus en stadsarchivaris van Ronse, werd toen door het organiserend comité geselecteerd als spreker op dit congres.
De stad Ronse mocht in het verleden Mgr. Pasquale Iacobone (secretaris van de congregatie van de heilige archeologie) en Prof. dr. Raffaella Giuliani (Inspecteur van de vroegchristelijke catacomben) verwelkomen tijdens de Fiertelommegang.