preloader

Fiertelbier

“Wij zijn zeer vereerd dat we de lancering van ons bier mogen koppelen aan de jaarlijkse herdenking van Sint Hermes. Bijzonder woord van dank aan het stedelijk Fiertelcomité en schepen Ignace Michaux, bevoegd voor de Fiertel, voor de ondersteuning van het Fiertelbier.” aldus 4real. Het Stedelijk Fiertelcomité bedankt Emmanuel, Erik, Joaquin en Mathieu en wenst hen veel succes.