preloader
Als Stedelijk Fiertelcomité blikken we met trots en dankbaarheid terug op het voorbije Fiertelweekend. Via deze weg willen we graag enkele woorden van dank plaatsen.
Bedankt aan het stadsbestuur van Ronse voor de vlotte samenwerking, bedankt aan de kerkelijke overheid voor de mooie Eucharistieveringen van zaterdag en zondag. Dank aan de dragers en belders, voor hun zorg voor het schrijn en kunde, dank aan de gilde van Sint Hermes, dank aan onze vele figuranten van de historische processie, de fotografen, dank aan alle Fiertelgangers en aan de bevolking van Ronse voor de respectvolle en serene manier waarmee ze de intrede hebben bewerkstelligd en aan iedereen die heeft meegewerkt aan het welslagen van onze Fiertelommegang.