preloader

Verplichte aanvraag activiteiten tijdens Fiertel 2022

De Fiertelommegang is de oudste én mooiste traditie van de stad en dat wil iedereen graag zo houden. Daarom werd voor de Fiertel van zondag 12 juni door het college van burgemeester en schepenen een politieverordening goedgekeurd. Om de (mogelijke) overlast door leurhandel, verkoop van alcoholische dranken of publiciteitsacties langsheen het parcours tegen te gaan, geldt de verplichting om deze vooraf aan te vragen bij de burgemeester.

Dit kan schriftelijk t.a.v. de burgemeester (Grote Markt 12 – 9600 Ronse) of eenvoudig via mail naar info@ronse.be

De aanvraag moet ten laatste donderdagmorgen 9 juni om 10 u. bij de burgemeester aankomen.